Budovy EKO s.r.o. Zpět

Stavebně technické posudky

Provádíme posudky stávajících staveb diagnostikující příčiny poruch a zhodnocení vad provedených při neodborné realizaci staveb. Našimi klienty jsou ti, kteří plánují koupi nemovitosti a žádají odborné zhodnocení skutečného stavu domu nebo majitelé budov poté, co zjistili skryté vady a také stavebníci domů, kterým stavbu provádí neodborný zhotovitel.

Častým případem pozorovaným na stavbách bývá kondenzace vodních par, tvorba plísní (a jiných biotických projevů) a promrzání detailů konstrukcí. Zajišťujeme průzkum stavby, tepelně vlhkostní posudek a návrh opatření pro řešení těchto poruch.

Naše posudky mohou být použity jako podklad pro zpracování prováděcí projektové dokumentace nebo pro právní řízení vedoucí k finančnímu narovnání.

Nenabízíme služby soudního znalce. Naše oprávnění pro zpracování posudku jsou:

  • Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby
  • Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb
  • Osvědčení TIČR k revizím a zkouškám plynových zařízení
  • Energetický specialista ke zpracování Průkazů ENB
Stavebně technické posudky

Víte, že...

...poruchám a vadám staveb můžete předcházet zpracováním podrobné projektové dokumentace, zajištěním odborného a pravidelného technického dozoru nad prováděním stavby a také pravidelnou údržbou stavby?

Ing. Ondřej Černý

Ing. Ondřej Černý

Jednatel společnosti, stavební projekty, PENB, dotace a posudky

+420 774 085 725
Budovy EKO s.r.o.

Sídlo firmy

Budovy EKO s.r.o.
Na Roli 2260/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Pobočka

Budovy EKO s.r.o.
Pod Koželuhy 557
506 01 Jičín

Fakturační údaje

IČ: 03106829
DIČ: CZ03106829

Copyright © 2024 Budovy EKO s.r.o.

Návrh a tvorba webu

Václav Brožek