Budovy EKO s.r.o. Zpět

Průkazy ENB

Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument dle zákona 406/2000 Sb. obsahující informace o energetické náročnosti budovy, zdrojích tepla a chladu, způsobu ohřevu teplé vody a typu větrání v budově. PENB umožňuje srovnání budov z hlediska potřeby energií na provoz a slouží jako podklad pro porovnání finančních nákladů na jejich provoz. PENB má platnost max. 10 let nebo do provedení větší změny budovy.

PENB musí být zpracován:

  • při výstavbě nových budov,
  • při větších změnách dokončených budov (např. při zateplení),
  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (např. byt),
  • u pronájmu budovy nebo její části,
  • u budov užívaných orgánem veřejné moci s energeticky vztažnou plochou větší než 250 m².

Požadavky na energetickou náročnost nemusí být splněny:

  • budovy s energeticky vztažnou plochou menší než 50 m²;
  • u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové zóně nebo rezervaci
  • u budov pro bohoslužby a náboženské účely;
  • staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou využívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročnímu užívání;
  • průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 195 MWh za rok.

Energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha vytápěných prostorů budovy vymezená vnějšími povrchy obálky budovy (součet všech podlaží).

Cena za vypracování PENB

Je stanovena vždy individuálně, dle dodaných podkladů a velikosti objektu. Pro zpracování je nutné předložit dokumentaci. V případě, že klient nemá aktuální projektovou dokumentaci, zaměříme vše potřebné sami při prohlídce objektu.

Průkazy ENB

Víte, že...

...je rozdíl mezi Průkazem a Štítkem? Průkaz energetické náročnosti budovy je dokument posuzující všechny potřeby energie na provoz budovy, tj. např. vytápění, příprava teplé vody, osvětlení včetně posouzení stavebních konstrukcí obálky budovy atd.

Zatímco štítek obálky budovy je pouze výpočet kvality obálky budovy, tj. stavebních konstrukcí a energetický štítek je součástí každého elektrospotřebiče.

Ing. Ondřej Černý

Ing. Ondřej Černý

Jednatel společnosti, stavební projekty, PENB, dotace a posudky

+420 774 085 725
Budovy EKO s.r.o.

Sídlo firmy

Budovy EKO s.r.o.
Na Roli 2260/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Pobočka

Budovy EKO s.r.o.
Pod Koželuhy 557
506 01 Jičín

Fakturační údaje

IČ: 03106829
DIČ: CZ03106829

Copyright © 2024 Budovy EKO s.r.o.

Návrh a tvorba webu

Václav Brožek