Budovy EKO s.r.o. Zpět

Projekty a revize plynových zařízení

Projekty plynových zařízení

 • rekonstrukce, prodloužení stávajících a návrh nových NTL a STL plynovodů a přípojek,
 • plynofikace nových lokalit a obcí,
 • rekonstrukce stávajících a návrh nových odběrních plynových zařízení,
 • výpočet potřebného tepelného výkonu a návrh zdroje tepla vč. otopných těles a topidel.

Revize plynových zařízení

 • Oprávnění TIČR k revizím a zkouškám plynových zařízení dodavatelským způsobem
 • Osvědčení TIČR k revizím a zkouškám plynových zařízení - rozvody plynů (domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí; průmyslové plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí; NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn)
 • Osvědčení TIČR k revizím a zkouškám plynových zařízení - spotřeba plynu spalováním (spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva)

V daném rozsahu mohou být prováděny revize individuálně provedením odborné prohlídky se zajištěním vyzkoušení bezpečnosti a spolehlivosti na místě:

 • výchozí revize zařízení, spolupráce s oprávněnými montážními firmami
 • provozní revize ve veřejných objektech, firmách
 • zajištění tlakových zkoušek a revizí po odstávkách zařízení
 • posouzení stavu stávajícího plynového zařízení, návrhy úprav oprav a rekonstrukcí
Projekty a revize plynových zařízení

Víte, že...

...ve spolupráci se souvisejícími profesemi a montážními firmami lze zajistit i komplexní službu až po jeho realizaci dodávkou „na klíč“.

Lze zajistit dodatečné vyhotovení chybějící (nedochované) dokumentace, zajištění provedení servisu spotřebičů, revizí elektroinstalace a uzemnění, revizí odtahů spalin a komínů – tj. nutných podkladů pro provedení revize plynového zařízení.

Ivana Černá

Ivana Černá

Kontakt pouze pro projekty a revize
plynových zařízení

+420 724 129 854
Budovy EKO s.r.o.

Sídlo firmy

Budovy EKO s.r.o.
Na Roli 2260/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Pobočka

Budovy EKO s.r.o.
Pod Koželuhy 557
506 01 Jičín

Fakturační údaje

IČ: 03106829
DIČ: CZ03106829

Copyright © 2024 Budovy EKO s.r.o.

Návrh a tvorba webu

Václav Brožek