Budovy EKO s.r.o. Zpět

Dotace a energetické posudky, tepelně-vlhkostní posouzení

Dotace a energetické posudky

Zajišťujeme komplexní zpracování žádostí o dotace z programů NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZÚ) a souvisejících dotačních titulů. Žádost zpracováváme včetně stavebního (příp. topenářského) projektu, energetického či odborného posudku a se zajištěním administrace s orgány státní správy, tedy tzv. „na klíč“.

Při zajištění služeb týkajících se dotačních titulů vycházíme ze zkušeností s předchozími dotačními tituly Zelená úsporám a Nová zelená úsporám, které řešíme již od roku 2009.

Ve spolupráci s našimi partnery zajišťujeme komplexní administraci žádostí týkajících se snižování energetické náročnosti budov (zateplování a výměna zdrojů tepla) v OPERAČNÍM PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (OPŽP) a dalšími tituly.

Tepelně-vlhkostní posouzení 1D a 2D

Pro diagnostiku příčiny poruch nebo vad konstrukcí provádíme tepelně-vlhkostní posouzení detailů stavebních konstrukcí. Tento výpočet může být zpracován i pro podrobnější analýzu kvality detailů v rámci energetického hodnocení a Průkazů ENB, kde je použit jako podrobný výpočet lineárních tepelných vazeb, které jsou běžně stanoveny normovou procentuální přirážkou

Výpočet tepelných ztrát

Tento výpočet bývá prováděn pro návrh vhodného výkonu zdroje tepla a návrhu tepelných výkonů otopných těles pro jednotlivé místnosti.

Dotace a energetické posudky, tepelně-vlhkostní posouzení

Víte, že...

...při porovnání energeticky dobře optimalizovaného domu se stávajícími starými nezateplenými domy může tato úspora činit až 90 % nákladů na provoz?

Do úspory však ještě není započítána vyšší tepelně-vlhkostní kvalita spojená především s menším poklesem teplot v interiéru při přerušení vytápění v zimním období, zamezení přehřívání objektu v období léta a také trvalé zajištění výměny vzduchu (větrání) využívající rekuperaci (zpětné získávání tepla).

Ing. Ondřej Černý

Ing. Ondřej Černý

Jednatel společnosti, stavební projekty, PENB, dotace a posudky

+420 774 085 725
Budovy EKO s.r.o.

Sídlo firmy

Budovy EKO s.r.o.
Na Roli 2260/19
466 01 Jablonec nad Nisou

Pobočka

Budovy EKO s.r.o.
Pod Koželuhy 557
506 01 Jičín

Fakturační údaje

IČ: 03106829
DIČ: CZ03106829

Copyright © 2024 Budovy EKO s.r.o.

Návrh a tvorba webu

Václav Brožek